De ultieme gids voor personeelsuitbreiding

Personeelsuitbreiding versus beheerde IT-services

Een van de belangrijkste vragen waarmee veel bedrijven worstelen bij het leveren van diensten aan hun klanten is: concentreren we ons uitsluitend op personeelsuitbreiding of kiezen we voor projectgebaseerde, beheerde IT-diensten?

Voor de meeste bedrijven ligt de oplossing ergens in het midden; maak van personeelsuitbreiding een kernactiviteit en ontwikkel tegelijkertijd diensten rond specifieke werkgebieden om klanten meer belang te geven. Dat levert echter onderweg veel uitdagingen op, en als dit niet nauwkeurig wordt gedaan, kan dit niet alleen tot financiële rampen leiden, maar ook tot een geruïneerde reputatie bij klanten.

Laten we om te beginnen eerst eens dieper ingaan op personeelsuitbreiding en beheerde IT-services, gevolgd door de voor- en nadelen, en vervolgens de verschillen daartussen:

Personeelsuitbreiding Betekenis

Beheerde IT-diensten

Managed services omvatten het verkrijgen van het juiste personeel om te slagen, het bezitten en beheren van de projectresultaten en de algehele voortgang. Het “project” kan elke hoeveelheid dingen zijn; mogelijk wil een bedrijf naar gunstige voorwaarden verhuizen of een mobiele applicatie bouwen om hun merk/bereik te ondersteunen.

Pluspunten:

 • Met uitbestede IT-staf van managed service providers krijgt uw bedrijf het voordeel van 4/7 ondersteuning, 365 dagen per jaar. Hierdoor zult u tijdens uw vakantie geen downtime tegenkomen.
 • Uitbestede IT-providers hebben er alles aan om u van dienst te zijn en uw verwachtingen te overtreffen. In tegenstelling tot een fulltime medewerker die een ‘minder dan voorbeeldige’ snelheid kan opbouwen en wegkomt met minder dan bevredigend werk, moet een managed service provider dag na dag, jaar na jaar blijven zorgen voor uw bedrijf.

Nadelen:

 • Terwijl geweldige MSP's elke week tijd bij u doorbrengen, worden de meeste van uw serviceproblemen op afstand beheerd door een toegewijde woordvoerder. Helaas kan deze kloof vaak leiden tot verwarring of gebrek aan duidelijkheid bij het uitvoeren van zaken.

Personeelsuitbreiding versus beheerde IT-services

Tegenwoordig hebben bedrijven verschillende IT-behoeften. Met de steeds grotere omvang van IT-gerelateerde taken wordt het essentieel dat het hele netwerk gestaag wordt onderhouden en efficiënt wordt beheerd. U kunt uw bedrijf immers niet op het spel zetten vanwege late antwoordtijden of verschuivingen in de workflow!

Dus als u twijfelt over het inhuren van IT-personeel of het uitbesteden van beheerde IT-diensten, bent u hier aan het juiste adres. Hier zijn enkele vergelijkingen op basis van belangrijke factoren:

 • Arbeidskosten

Het in dienst nemen van interne of externe medewerkers vereist specifieke kosten voor kleine tot middelgrote bedrijven. De arbeidskosten omvatten uurlonen, winstkosten, lokale, staats- en nationale belastingen en de kosten van de opleiding van werknemers. Bij managed IT-diensten wordt een afgesproken bedrag besteed aan de dienstverlener. U hoeft dus alleen te betalen voor de diensten waarvan u gebruik gaat maken.

 • Overheadkosten

Wanneer u personeel voor IT inhuurt, bestaat de kans op dure overheadkosten, omdat wij ingehuurd talent complete faciliteiten bieden. Naast salarissen en salarisadministratie heeft u te maken met juridische kosten, boekhoudkosten en lidmaatschaps- en abonnementsgelden. Het inhuren van werknemers houdt ook in dat u een groter kantoor moet huren, contracteren of kopen, en dat u de huur- of leasebetalingen moet voortzetten.

Bij managed IT-diensten zijn er weinig of geen extra kosten. Het kan natuurlijk zijn dat u iemand moet inhuren om secundaire taken uit te voeren en het uitbestede team te assisteren, maar de daaraan verbonden kosten moeten lager zijn. Voor reparaties kan uw serviceprovider methoden aanbevelen waarmee u korting krijgt.

 • Gemak

Vanaf het allereerste begin een intern IT-team opzetten kan veel tijd in beslag nemen, maar levert goed passende kandidaten op. Bovendien nemen de inhuur van technische experts de tijd om uiteindelijk uitstekende resultaten te leveren.

Voor het runnen van een IT-afdeling zijn de benodigde hardware, software en apparaten nodig om ervoor te zorgen dat uw processen soepel verlopen. U krijgt ticketsoftware, antivirusprogramma's en andere controletools, klaar voor gebruik met beheerde IT-services.

 • Geschoolde arbeid

Zoals besproken kan het inhuren van IT-professionals een uitdaging zijn als u niet over sectorinformatie of deskundige hulp beschikt. Hun aanwezigheid helpt bij het succesvol aannemen van iemand met de vereiste vaardigheden.

Managed services providers krijgen de beschikking over een team van gekwalificeerde en ervaren professionals die bekwaam zijn in het omgaan met allerlei IT-gerelateerde vragen, interesses en problemen. Bovendien zijn deze professionals op bepaalde gebieden voorbereid, waardoor managed services een goede oplossing zijn voor uw IT-behoeften.

 • Proactieve aanpak

De meeste kleine tot middelgrote bedrijven hebben moeite met het aansturen van een team van IT-professionals die intern werken, maar grote bedrijven gaan daar netjes mee om. De medewerkers van het team beheren de IT-belangen en nemen alle proactieve maatregelen om te voorkomen dat er obstakels ontstaan.

Terwijl Managed IT-dienstverleners hun systemen altijd up-to-date houden. Ze plannen hun geplande patches zorgvuldig om uw bedrijf te beschermen tegen beveiligingsaanvallen en te anticiperen op onderbrekingen in de dagelijkse activiteiten. Bovendien worden problemen onmiddellijk herkend, waardoor escalaties en downtime worden omzeild.

 • Ononderbroken ondersteuning

Bij interne services betekent het hebben van 24 uur per dag ondersteuning het inhuren van meer dan één medewerker voor IT-taken en continue monitoring en ondersteuning, 24/7.

Omdat u een toegewijd team heeft dat voor u klaarstaat, hoeft u zich ook geen zorgen te maken dat uw bedrijfsvoering onder druk komt te staan door ongepland verlof of langdurig ziekteverzuim.

 • Beveiliging

Beveiligingswaarschuwingen zijn overvloedig aanwezig in de vorm van malware, hackers en natuurrampen. Daarom heeft uw interne IT-medewerker inspanningen nodig om risico's te beperken, gegevens te verdedigen en operationele processen nieuw leven in te blazen.

Providers van beheerde services maken verschillende directe beveiligingsmaatregelen mogelijk, gecombineerd met proactief onderhoud, om beveiligingsaanvallen te helpen bestrijden die zich richten op systeemkwetsbaarheden. Dienstverleners kennen ook de regelgeving, het beleid en de protocollen en garanderen dat zij deze ook naleven.

 • Aangepaste budgetoplossingen

Serviceproviders scoren beter dan interne IT-medewerkers omdat ze u oplossingen op maat voor uw bedrijf kunnen bieden. Het is echter altijd mogelijk dat IT-medewerkers in bepaalde situaties niet weten wat ze moeten doen. Het is ook mogelijk dat ze resoluties geven die u niet nodig hebt door de begroting te verlaten.

Providers van beheerde services kennen niet alleen de beperkingen, maar ook de verschillende werklasten en prestatie-eisen van uw bedrijf. Als zodanig kunnen ze schaalbare oplossingen bieden die werken voor uw veranderende bedrijfsbehoeften.

Wat werkt voor jouw organisatie?

Elk bedrijf heeft andere eisen, en vaker wel dan niet is naadloos functioneren slechts een kwestie van een betere communicatie en organisatie. IT-banen kunnen uitdagend zijn en vereisen speciale zorg voor een stabiele bedrijfsvoering.

Veelgestelde vragen: personeelsuitbreiding versus beheerde IT-services

1. Wat is personeelsuitbreiding?

Personeelsuitbreiding is een praktijk waarbij bedrijven externe IT-professionals of experts inhuren om specifieke rollen te vervullen of projecten op tijdelijke basis te voltooien. Deze professionals werken samen met het bestaande interne team en stellen hun vaardigheden en expertise ter beschikking om de capaciteiten van het bedrijf te verbeteren.

2. Wat zijn de voordelen van personeelsuitbreiding?

 • Toegang tot een reeks gespecialiseerde vaardigheden: Door personeelsuitbreiding kunnen bedrijven snel de specifieke vaardigheden verwerven die ze nodig hebben voor een bepaald project of een bepaalde taak, zonder dat er langetermijnverplichtingen nodig zijn.
 • Kosteneffectief: Het inhuren van IT-professionals op contractbasis kan kosteneffectiever zijn dan het aanhouden van fulltime personeel, vooral bij kortetermijnprojecten of wanneer de werkdruk fluctueert.
 • Schaalbaarheid: Met uitbreiding van het personeelsbestand kunnen bedrijven hun IT-personeel eenvoudig op- of afschalen op basis van hun huidige behoeften, waardoor een optimale toewijzing van middelen wordt gegarandeerd.
 • Kennisoverdracht: De externe IT-professionals die via personeelsuitbreiding worden ingeschakeld, kunnen hun expertise en best practices delen met het interne team, waardoor de ontwikkeling van vaardigheden en kennisoverdracht worden bevorderd.

3. Wat zijn de nadelen van personeelsuitbreiding?

 • Integratie-uitdagingen: De integratie van extern personeel in een bestaand team kan soms een uitdaging zijn, omdat er verschillen kunnen zijn in werkstijlen, communicatiemethoden of bedrijfscultuur.
 • Gebrek aan langetermijnbetrokkenheid: Aangezien personeelsuitbreiding een tijdelijke oplossing is, kan er een gebrek zijn aan langetermijnbetrokkenheid van de externe professionals, wat de continuïteit en stabiliteit van het project zou kunnen aantasten.
 • Beperkte betrokkenheid bij strategie en planning: Professionals op het gebied van personeelsvergroting zijn primair gefocust op specifieke taken of projecten, wat hun betrokkenheid bij bredere strategische besluitvormingsprocessen kan beperken.

4. Wat zijn beheerde IT-diensten?

Bij beheerde IT-diensten wordt het beheer en de ondersteuning van de IT-infrastructuur, -systemen en -processen van een bedrijf uitbesteed aan een externe dienstverlener. Deze provider neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het monitoren, onderhouden en optimaliseren van de IT-systemen van het bedrijf, zodat deze soepel en efficiënt werken.

5. Wat zijn de voordelen van beheerde IT-diensten?

 • 24/7 ondersteuning: Beheerde IT-services bieden 24 uur per dag ondersteuning en zorgen ervoor dat eventuele IT-problemen of noodsituaties onmiddellijk worden aangepakt, waardoor downtime en onderbrekingen van de bedrijfsactiviteiten tot een minimum worden beperkt.
 • Expertise en specialisatie: Managed service providers beschikken over een toegewijd team van IT-professionals met gespecialiseerde vaardigheden en ervaring in verschillende domeinen, die een hoger niveau van expertise bieden dan mogelijk intern beschikbaar is.
 • Proactieve aanpak: Beheerde IT-dienstverleners houden voortdurend toezicht op de IT-systemen van het bedrijf, identificeren potentiële problemen voordat ze problemen worden en implementeren preventieve maatregelen om een soepele werking te garanderen.
 • Kosteneffectiviteit: Met beheerde IT-services betalen bedrijven alleen voor de specifieke services die ze nodig hebben, waardoor de kosten die gepaard gaan met het onderhouden van een interne IT-afdeling, zoals salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden en training, worden geëlimineerd.

6. Wat zijn de nadelen van beheerde IT-diensten?

 • Potentieel gebrek aan bekendheid met de bedrijfscultuur: Omdat beheerde IT-dienstverleners met meerdere klanten werken, kunnen er uitdagingen zijn bij het volledig begrijpen en afstemmen op de specifieke cultuur en waarden van het bedrijf.
 • Afhankelijkheid van externe provider: Bedrijven die afhankelijk zijn van beheerde IT-diensten kunnen sterk afhankelijk worden van de serviceprovider, wat risico's met zich mee kan brengen als de provider problemen ondervindt of zijn activiteiten staakt.
 • Beperkte controle over middelen: Het uitbesteden van IT-diensten betekent dat bedrijven minder directe controle hebben over de middelen en het personeel die betrokken zijn bij het beheer van hun IT-systemen.

7. Hoe kiest u tussen personeelsuitbreiding en beheerde IT-diensten?

De beslissing tussen personeelsuitbreiding en beheerde IT-diensten hangt af van verschillende factoren, zoals de aard van het project, de vereiste vaardigheden, budgetoverwegingen en de IT-strategie voor de lange termijn van het bedrijf. Het is raadzaam om de specifieke behoeften, middelen en doelstellingen van uw organisatie te beoordelen om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Overleg met IT-experts of dienstverleners kan ook helpen bij het beoordelen van wat het beste bij uw organisatie past.

Houd er rekening mee dat er geen one-size-fits-all oplossing bestaat en dat een aanpak op maat, gebaseerd op uw unieke vereisten, de meest geschikte resultaten zal opleveren.

Let op: Voor uitgebreid advies en hulp bij het bepalen van de beste dienstverlening voor uw organisatie kunt u contact opnemen met BRIDGENTECH.

Deze blog maakt duidelijk dat personeelsuitbreiding en beheerde services enorme voordelen bieden voor bedrijven van elke omvang. Bovendien zijn beide diensten het beste op hun manier. Maak je dus geen zorgen over het onbekende; maak een weloverwogen keuze en help uw bedrijf groeien! Neem contact op met BRIDGENTECH om te zien welke dienst het beste bij u past.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang actuele informatie en inzicht over de technologie

Laatste artikel

nl_NL_formalDutch
Scroll naar boven