Auteursrecht en inbreuk

BRIDGENTECH erkent en respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en heeft de volgende procedures geïmplementeerd in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Procedure voor het melden van schendingen van het auteursrecht:
Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde materiaal per ongeluk is verwijderd of uitgeschakeld en u wilt dat BRIDGENTECH de toegang tot het materiaal herstelt of herstelt, stuur dan een tegenbericht naar info@bridgentech.com, met daarin de volgende informatie:

1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het vermeend inbreukmakende auteursrechtelijk beschermde materiaal.
2. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd, samen met de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang werd geblokkeerd.
3. Een verklaring, afgelegd op straffe van meineed, waarin wordt bevestigd dat de gebruiker te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie.
4. De naam, het adres, het telefoonnummer van de gebruiker en een verklaring waarin wordt ingestemd met de jurisdictie van de Federale Districtsrechtbank in het district waar het adres van de gebruiker zich bevindt. Als het adres van de gebruiker zich buiten de Europese Unie bevindt, moet de verklaring ook aangeven dat hij instemt met de jurisdictie van een gerechtelijk arrondissement waarin de dienstverlener kan worden aangetroffen, en dat de gebruiker de betekening of kennisgeving zal aanvaarden van de persoon die de kennisgeving heeft gedaan op grond van subsectie ( c)(1)(C) of een rechtverkrijgende van een dergelijke persoon.

Voor beschuldigingen van inbreuk op het auteursrecht kunt u contact opnemen met BRIDGENTECH op het volgende adres:
Kamer 315,
DBS House, SP Road, Secunderabad
Hyderabad 500003
Indië
Telefoonnummer: +918618034669
E-mail: info@bridgentech.com

Privacyverklaring:
Houd er rekening mee dat BRIDGENTECH, naar eigen goeddunken of zoals vereist door de wet, kopieën van kennisgevingen en tegenkennisgevingen kan vrijgeven aan de partijen die betrokken zijn bij het geschil of aan relevante derde partijen. Het privacybeleid van BRIDGENTECH beschermt de persoonlijke informatie die wordt verstrekt in verband met deze mededelingen en tegenmeldingen niet.

Houd er rekening mee dat de bovenstaande samenvatting uitsluitend voor informatieve doeleinden is verstrekt en dat het essentieel is om de oorspronkelijke algemene voorwaarden te raadplegen voor volledige en nauwkeurige details met betrekking tot de meldingsprocedure voor schending van auteursrechten en de privacyverklaring.

nl_NL_formalDutch
Scroll naar boven