Standpunt tegen moderne slavernij en mensenhandel

Bij Bridgentech Inc. is ons standpunt tegen moderne slavernij en mensenhandel standvastig. We respecteren de mensenrechten ten zeerste en zorgen ervoor dat deze een integraal onderdeel vormen van onze bedrijfspraktijken en toeleveringsketen. De volgende verklaring schetst onze proactieve maatregelen om de moderne slavernij uit te roeien gedurende het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023.
In overeenstemming met de Modern Slavery Act 2015 van het Verenigd Koninkrijk weerspiegelt deze verklaring de stevige positie van Bridgen Tech Consulting LLP en al haar dochterondernemingen die wereldwijd actief zijn.

Onze onderneming en toeleveringsketens
Bridgentech Inc, een wereldwijde leverancier van technologieoplossingen, is een Amerikaanse entiteit van Bridgen Tech Consulting LLP, met het hoofdkantoor gevestigd in Chamber 315, DBS House, SP Road, Secunderabad, Hyderabad 500003, India. Ons unieke bedrijfsmodel voor het leveren van cloudgebaseerde diensten minimaliseert de traditionele risico’s in de toeleveringsketen die verband houden met moderne slavernij en mensenhandel.
Toch blijven wij waakzaam. Al onze leveranciers, aannemers en partners moeten zich houden aan de toepasselijke wetten, regelgeving en de Modern Slavery Act 2015. We houden actief toezicht op onze toeleveringsketens en zijn klaar om snel te handelen als er een risico op moderne slavernij wordt ontdekt.

 Onze ethische toewijding

Onze toewijding aan ethische bedrijfsvoering is verankerd in ons uitgebreide beleid, waaronder de Gedrags- en Ethische Code van Bridgentech Inc en de Werknemershandboeken. Regelmatig bijgewerkte beleidsmaatregelen weerspiegelen ons standpunt tegen dwangarbeid en kinderarbeid.
Onze 24/7 Ethics Hotline biedt medewerkers een veilig kanaal om hun zorgen te uiten, met de zekerheid dat elke melding grondig wordt onderzocht, zonder vergelding.

Continue risicobeoordeling, due diligence en prestatietracking
We voeren regelmatig ethische risicobeoordelingen uit, zodat nieuwe en bestaande leveranciers zich aan onze strenge ethische normen houden. Om verantwoording en transparantie te bevorderen, stellen we KPI's in om onze vooruitgang in de strijd tegen moderne slavernij te meten.

Bewustzijn cultiveren
We streven ernaar een geïnformeerd personeelsbestand te creëren dat moderne slavernij en mensenhandel kan identificeren en bestrijden. Regelmatige training zorgt ervoor dat alle medewerkers ons beleid begrijpen en naleven. Deze verwachting strekt zich uit tot onze leveranciers, agenten en aannemers.

Toekomstige initiatieven
Onze strijd tegen de moderne slavernij eindigt hier niet. We implementeren een uitgebreid nalevingsprogramma voor de toeleveringsketen en zijn bereid onze praktijken aan te passen als reactie op de veranderende wet- en regelgeving. Onze vastberadenheid blijft sterk om ons beleid ter bescherming van de mensenrechten te versterken.

Aanbeveling
Deze verklaring, die onze inzet weerspiegelt, is goedgekeurd door de raad van bestuur van Bridgentech Inc en is ondertekend door de medeoprichter en managing partner.

Bridgentech Inc.
Piyush Raj Akhouri,
Medeoprichter en Managing PartnerR

nl_NL_formalDutch
Scroll naar boven