Beleid voor gegevenscitatie

Dit beleid schetst de principes en richtlijnen voor het citeren of publiceren van gegevens van BRIDGENTECH in het publieke domein, waaronder klanten, collega's en mediakanalen. Van alle gebruikers wordt verwacht dat zij dit beleid naleven bij het citeren of gebruiken van BRIDGENTECH-gegevens. Dit beleid is niet van toepassing op de inhoud of gegevens die worden verstrekt door de partners van BRIDGENTECH, waarvoor hun respectieve beleid van toepassing is.

Categorieën van BRIDGENTECH-gegevens voor publicatie:

  1. Openbare gegevenspunten: Geautoriseerde BRIDGENTECH-gegevens die openbaar zijn gemaakt, kunnen worden geciteerd of gepubliceerd. Dergelijke gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, gegevens van de BRIDGENTECH-blog, persberichten, mediaartikelen waarin naar BRIDGENTECH wordt verwezen, en berichten op sociale media.

  2. Niet-openbare gegevenspunten: Alle BRIDGENTECH-gegevens die niet openbaar zijn gemaakt in het publieke domein mogen niet worden gepubliceerd tenzij specifieke goedkeuring is verkregen van BRIDGENTECH AS (jobs@bridgentech.com).

  3. Statistieken: Op voorwaarde dat aan de bovengenoemde vereisten wordt voldaan, kunnen gebruikers ranglijsten of statistieken publiceren die aan de rangschikking zijn gekoppeld.

  4. Volledige rapporten: BRIDGENTECH-blogberichten, rapporten en diasets zijn beschermd door auteursrechtwetten en mogen niet in hun geheel opnieuw worden gepubliceerd. Als u meer dan een kwart van de inhoud van een specifiek BRIDGENTECH-rapport wilt publiceren, bent u verplicht vooraf toestemming te verkrijgen van BRIDGENTECH, zoals hierboven beschreven.

Richtlijnen voor het citeren van gegevens of rapporten van BRIDGENTECH:

  1. Bronvermelding: Bij het citeren van BRIDGENTECH-gegevens moet de specifieke BRIDGENTECH-blogpost, het rapport of de bron duidelijk worden vermeld. Dit omvat het toevoegen van de juiste BRIDGENTECH-URL. Als u berichten op sociale media van BRIDGENTECH citeert, geef dan een link of een verkorte link naar die bron op.

  2. Schermafbeeldingen: Als u schermafbeeldingen wilt publiceren van BRIDGENTECH-tabellen, grafieken of andere inhoud die zich in het publieke domein bevindt, zorg er dan voor dat het BRIDGENTECH-logo zichtbaar aanwezig is in de schermafbeeldingen.

  3. Offertes: Bij het citeren van BRIDGENTECH-inhoud of rapporten die beschikbaar zijn in het publieke domein, moeten de citaten woordelijk worden gebruikt en de oorspronkelijke bedoelde betekenis behouden. De bronvermelding moet verwijzen naar de specifieke blogpost, het rapport of het persbericht van BRIDGENTECH, samen met de juiste BRIDGENTECH-URL. Voor inhoud van BRIDGENTECH die niet in het publieke domein is gepubliceerd, mag u alleen officiële woordvoerders van het bedrijf citeren, en alleen met hun uitdrukkelijke toestemming.

  4. Disclaimers: Elke citatie of analyse van BRIDGENTECH-gegevens, of weergave van een app, uitgever of app store, houdt geen goedkeuring door BRIDGENTECH in. Het mag niet als zodanig worden afgeleid. Op uw gebruik van gegevens, statistieken of rapporten van BRIDGENTECH zijn naast dit beleid ook de Servicevoorwaarden van BRIDGENTECH van toepassing.

Dit beleid kan periodiek worden herzien of bijgewerkt. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met BRIDGENTECH via info@bridgentech.com.

Overtredingen en gevolgen: Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot de intrekking van uw rechten om BRIDGENTECH-gegevens te gebruiken en kan u onderwerpen aan juridische stappen op grond van de voorwaarden van schending van het auteursrecht of misbruik van bedrijfseigen informatie. Elk gebruik van BRIDGENTECH-gegevens dat in strijd met dit beleid blijkt te zijn, moet onmiddellijk na kennisgeving door BRIDGENTECH worden gecorrigeerd of verwijderd.

Beleidsupdates:

BRIDGENTECH behoudt zich het recht voor om delen van dit beleid op elk moment te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen, en dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie. Door dit beleid regelmatig te herzien, zorgt u ervoor dat u op de hoogte blijft van de informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze openbaar maken.

Contactgegevens:

Als u vragen of twijfels heeft of verdere verduidelijking nodig heeft met betrekking tot dit beleid, of als u een schending van dit beleid wilt melden, neem dan contact met ons op via e-mail op info@bridgentech.com.

Door gegevens van BRIDGENTECH te gebruiken, geeft u aan dat u dit Beleid inzake gegevenscitatie aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, dient u zich te onthouden van het gebruik van onze gegevens. Als u de gegevens van BRIDGENTECH blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in dit beleid, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 01.04.2023. Kom regelmatig terug om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit belangrijke beleid.

 

nl_NL_formalDutch
Scroll naar boven