బ్రిడ్జెంటెక్

With our focused approach towards Data Engineering, we intend to provide organizations with organised and consistent data flow to enable data-driven business processes. From training machine learning models to automating complex data pipelines, BRIDGENTECH can help you increase time to value and improve efficiency. Our uniquely filtered resources can help you with your data consolidation, warehousing, intelligence and assimilating it with scalable modern architectures and applications, thus maximizing its value.

How can we add value?

Building a microservices architecture based product can be challenging, due to the changing technology environment, management decisions, requirement complexity, resource availability and the budgets.

We find the best balance between these parameters, with our Agile and innovative approach to team augmentation.

ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్
Predictive maintenance solutions to assist in smart logistics and forecasting, Incident scoring, Incident correlation, condition monitoring, Asset Tracking, Remote Service and root cause analysis solutions built on enterprise and custom IOT platforms are the emerging needs and trends in the manufacturing industry.
Robotic process Automation
Reducing human errors, increasing the efficiency and minimizing the total cost of ownership have been the watch words of clients globally in recent times. Providing problem solvers for challenges like Auto Single sign on, auto geocoding, assisted data verification, auto notes, Audit trail report, Premium computation.
Chatbot
Chatbots can be used across domains for lead generation, Customer Engagements, L1 support tasks and collecting feedback. They are much more efficient, economical and disciplined multitasker than human resource. From setting up the processing language to code, integrate with Applications, hosting and monitoring the bots, we can deliver far beyond just delivering experts, we can also provide end to end solutions in this field with the right project managers in place.
బ్లాక్‌చెయిన్
We have made sure to stay up to date with the trends in Blockchain to help consult our clients better. Technical expertise for real life use cases implementing Blockchain in domains like Financial services, FMCG, Healthcare, Cryptocurrency, Energy trading to loyalty management, the direction of trend in which this technology is evolving. We can provide services and experienced staff for Blockchain Platforms such as Solidify, Ethereum, Ripple, Multichain and Hyperledger.

Our Technology Stack for Emerging Technologies

Keeping In Sync with the evolving technology and science landscape, keeping focus on Tech Stacks which are new today and are still evolving but have a huge future potential to revolutionize human intelligence, we keep ourselves informed, trained, and research with the latest developments on technologies like nanotechnology, robotics, artificial intelligence, 3D Printing, gene technologies, AR & VR etc. That enables Bridgentech to find the right resources, solutions and talent for the organizations targeting the 1% top staff open to change.

Our technology stack for Emerging Technology

Our team of experts is trained in the best open source, SaaS, and developer tools to deliver the best results for our clients through our IT services

క్లయింట్ కేస్ స్టడీ

ఐటీ సేవలు

CloudOps ఇంజనీర్‌ను అసెంబ్లింగ్ చేస్తోంది

లైఫ్ సైన్సెస్ డొమైన్‌లో ప్రముఖ గ్లోబల్ కస్టమర్‌లలో ఒకరి కోసం పని చేస్తోంది.

పూర్తి స్టాక్ డెవలపర్‌లను సమీకరించడం

లైఫ్ సైన్సెస్ డొమైన్‌లో ప్రముఖ గ్లోబల్ కస్టమర్‌లలో ఒకరి కోసం పని చేస్తోంది.

AWS క్లౌడ్ మైగ్రేషన్‌ని అసెంబ్లింగ్ చేస్తోంది

డేటా నాణ్యత, ఇంటిగ్రేషన్ మరియు మేనేజ్‌మెంట్ సొల్యూషన్స్‌లో చాలా ప్రముఖ జర్మన్ సంస్థ కోసం పని చేస్తోంది.

కనుగొనడంలో మీకు సహాయం చేస్తుంది

గడ్డివాములో సూది

మీ అవసరాల కోసం అరుదైన నైపుణ్యంతో సరైన నైపుణ్యం కలిగిన అభ్యర్థిని కనుగొనడం చాలా కష్టమైన పని. ఇక్కడే BRIDGENTECH వస్తుంది.

teTelugu