De ultieme gids voor personeelsuitbreiding

De 10 grootste uitdagingen op het gebied van werving op afstand met Bridgentech begrijpen en aanpakken

De wereldwijde acceptatie van het model van werken op afstand heeft de manier veranderd waarop bedrijven hun wervingsstrategieën gebruiken. De toenemende trend van werken op afstand heeft zowel werknemers als werkgevers geprofiteerd. Naast het bieden van de voordelen zijn er echter ook bepaalde uitdagingen op het gebied van werving op afstand die door beide partijen moeten worden overwonnen om de effectiviteit tijdens het werken op afstand te vergroten. Organisaties moeten strategieën ontwikkelen die hen helpen een betere medewerkersbetrokkenheid te bereiken zonder de medewerkers uit te putten. Medewerkers moeten op hun beurt ook hun best doen voor de organisatie buiten het conventionele kantoor, en tegelijkertijd hun persoonlijke leven in balans houden. Deze blog somt de uitdagingen op het gebied van werving op afstand op waarmee werknemers en werkgevers worden geconfronteerd en zal u helpen deze gemakkelijk te begrijpen en aan te pakken.

Uitdagingen voor werving op afstand waarmee organisaties worden geconfronteerd

 1. Wazige grenzen tussen werk en privéleven
  Een van de belangrijkste misvattingen over werken op afstand is dat het inhuren van werknemers op afstand de productiviteit van de organisatie zal verminderen, omdat de werknemers zich soms lui gedragen en het werk gaan uitstellen zonder er een prioriteit van te maken. Terwijl het tegenovergestelde vaak de realiteit is en een van de uitdagingen op het gebied van werving op afstand wordt waarmee werknemers te maken krijgen, is de kans groter dat werknemers op afstand overwerken. De plotselinge invasie van de afgelegen werkomgeving in hun leven vertroebelt het leven tussen werk en leven als het niet op de juiste manier wordt afgehandeld of beheerd. Wanneer privéleven en werk onder hetzelfde dak komen, wordt het voor sommigen moeilijk om van tijd tot tijd naar elkaar over te schakelen, wat een gestresste sfeer veroorzaakt.
  Oplossing: Het wordt de verantwoordelijkheid van de werkgever om het initiatief te nemen om ervoor te zorgen dat hij de werkuren voor zijn externe team niet verlengt. Er kan prioriteit worden gegeven aan het werk om de extra werkuren te vermijden en niet-essentiële gesprekken of taken moeten worden vermeden. Tijdige communicatie met medewerkers op afstand is een must om de uitvoering van taken te vereenvoudigen en eventuele vertragingen te voorkomen.
 2. Gebrek aan positief toezicht:
  Een van de belangrijkste zorgen voor thuiswerkers is het gebrek aan positief toezicht door de senioren of managers. Bovendien hebben de managers soms zelfs geen vertrouwen in hun externe medewerkers wat betreft hun werkstijl. Ze oefenen technieken uit zoals verplichte live cam-monitoring, frequente rapportage of het bijhouden van strikte urenstaten om hun dagelijkse activiteiten te controleren. Deze activiteiten kunnen echter een negatieve invloed hebben op de relaties tussen werknemer en werkgever en tot ernstige vertrouwensproblemen leiden, en een grote vertrouwensbreuk tussen hen creëren.
  Oplossing: Hoewel een bepaald niveau van toezicht aanvaardbaar en vereist is, moet ervoor worden gewaakt dat er alleen minimaal ingrijpende monitoringinstrumenten worden gebruikt. Werkgevers kunnen overwegen om doelgerichte KPI’s (KPI’s) te implementeren om de prestaties van werknemers te volgen, maar op progressieve manieren.
 3.     Gebrek aan menselijke interactie en het gevoel alleen gelaten te hebben
  Mensen zijn sociale dieren, ze houden ervan om met elkaar te communiceren, maar externe werknemers die buiten traditionele kantoorruimtes werken, hebben minder interactie met hun collega's. Deze isolaties kunnen leiden tot langdurige gevoelens van alleen zijn, tot het gevoel alleen gelaten te worden en kunnen een invloed hebben op hun geestelijke gezondheid.
  Afgezien van de schade aan de geestelijke gezondheid, kan het isolement van werknemers ook zeer snel leiden tot verstoringen van de cohesie binnen de groep. De uitkomst zou mogelijk van invloed kunnen zijn op de algehele prestaties op bepaalde gebieden, waardoor de schuld ten onrechte bij elkaar zou worden gelegd. Dit is veruit een van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van werving op afstand waarmee wervingsmanagers rekening moeten houden.
  Oplossing: Naast de kernvergaderingsgroepen kunnen de medewerkers proberen te communiceren via verschillende communicatiemiddelen zoals Slack, Teams, enz. voor een beter begrip tussen hen. Ze moeten vrij kunnen communiceren via privékanalen en gebruik kunnen maken van andere communicatiefaciliteiten zoals spraak- en video-oproepen. Deze zullen leiden tot een betere teambuilding en kunnen hen helpen een goede samenwerking tussen hen te bevorderen. De werkgever kan zijn werknemers van tijd tot tijd ook betrekken bij bepaalde sociale activiteiten om hun geest te verlichten.
 4.     Geconfronteerd met frequente technische problemen
  De ergste nachtmerrie waar elke telewerker bang voor is, is een internetstoring of technische storing tijdens het werk. Een stabiele en snelle internetverbinding is een must-have voor thuiswerkers; soms kunnen technische problemen hun productiviteit echter belemmeren.
  Het is niet altijd nodig dat er altijd een groot complex probleem is dat tot enige strijd leidt, maar soms kunnen kleine problemen het voor hen ook moeilijk maken om met de applicatiefunctionaliteit om te gaan, vooral voor mensen met een niet-technische achtergrond.
  Oplossingen: Het is duidelijk dat het niet altijd voor elke organisatie mogelijk is om over een technisch ondersteuningsteam te beschikken om externe medewerkers te ondersteunen. Maar organisaties kunnen proberen hun personeel op afstand te trainen met de digitale tools waarmee ze vaak te maken hebben. De training kan een gedetailleerde uitleg bevatten over hoe om te gaan met technische problemen, zodat dit hun werkproductiviteit niet hindert, en wanneer ze contact moeten opnemen met het technische team als de problemen aanhouden.
  De medewerker kan er ook voor zorgen dat hij of zij over een goede back-up beschikt als het probleem van zijn kant komt. Ze moeten een back-upcomputer of -tablet hebben voor het geval er een probleem met hun laptops optreedt. Het hebben van een stroomback-up is ook een noodzaak voor een medewerker die op afstand werkt.
 5.     Communicatiekloof en buiten de lijn zijn
  Hoewel professionele communicatie voor elke organisatie over het algemeen via e-mail plaatsvindt, is de kans groot dat u verkeerd wordt begrepen als het onderwerp en de inhoud niet goed zijn gedefinieerd. Deze kleine misverstanden kunnen grote problemen veroorzaken als ze niet in der minne worden opgelost.
  Het andere punt dat goede communicatie tot een belangrijk punt maakt bij het inhuren van externe medewerkers, is dat al het werk en de productiviteit van het team afhangt van de manier waarop ze verbinding maken en met elkaar samenwerken. Als een van de medewerkers van het team een introverte aard heeft of problemen heeft met de communicatie met anderen, kan dit te wijten zijn aan een taalbarrière of andere problemen, maar dit kan de balans van het hele team verstoren. Werken op afstand heeft dus extra zorg nodig voor betere communicatie.
  Oplossing: Het team moet de vrijheid krijgen om op elk moment met elkaar te communiceren. De teamgenoten moeten proberen elk detail met elkaar uit te leggen om misverstanden te voorkomen. De managers moeten hiermee rekening houden, zodat niemand zich buitengesloten voelt als er belangrijke teambeslissingen worden genomen.

Uitdagingen bij werving op afstand waarmee werknemers worden geconfronteerd:

 1. Tijdzoneverschillen
  Een van de grootste uitdagingen op het gebied van werving op afstand waarmee elke recruiter wordt geconfronteerd, is de tijdzonebarrière. Hoewel werving op afstand organisaties een wereldwijde talentenpool biedt om potentiële kandidaten van over de hele wereld te vinden door locatiebarrières weg te nemen. Deze geografische vrijheid wordt soms een groot probleem als het gaat om verbinding maken met teamgenoten vanwege tijdzoneverschillen. Het kan ongemak veroorzaken bij het plannen van teamvergaderingen of het voeren van realtime gesprekken. Soms kan het ook tot misverstanden tussen teamgenoten leiden en dat kan de werking van het hele team beïnvloeden.
  Oplossing: Het is de verantwoordelijkheid van wervingsmanagers om de tijdzone-overlappingen te optimaliseren tijdens het plannen van vergaderingen of telefoongesprekken. Ze kunnen kiezen voor een aantal automatische planningstools die passen bij de tijdzones van het team. Deze tools kunnen hen helpen de tijd te kiezen die voor iedereen het beste werkt, zonder voor iemand problemen te veroorzaken. Dit kan hen helpen de productieve hiaten als gevolg van tijdfouten te elimineren.
 2. Hoge kwetsbaarheid voor cyberbedreigingen
  Op afstand werken betekent een personeelsbestand hebben dat volledig afhankelijk is van de digitale wereld. Dit vergroot de kwetsbaarheid van de infrastructuur van de organisatie voor cyberveiligheidsbedreigingen. Als de gecentraliseerde externe servers van het bedrijf kwetsbaar worden voor dergelijke incidenten, kan dit de organisatie op zeer dure wijze treffen. Deze incidenten kunnen leiden tot gegevensverlies en privacyschendingen voor zowel de organisatie als de werknemers en kunnen soms leiden tot financieel of reputatieverlies voor de organisatie.
  Oplossingen: Er is een breed scala aan oplossingen die organisaties kunnen gebruiken om dergelijke cyberveiligheidsbedreigingen aan te pakken. Ze kunnen overwegen om een extern team van cyberbeveiligingsexperts in te huren of een intern team te hebben dat de cybergezondheid van de organisatie tijdig in de gaten houdt. Daarnaast kunnen organisaties verschillende beveiligingstools gebruiken, zoals internetbeveiligingstoepassingen, wachtwoordbeheerders of VPN's (Virtual Private Networks) om hun netwerken te beveiligen en de risico's te verminderen.
 3. Moeilijkheden bij het onboarden
  Het kan een beetje lastig zijn om nieuwe medewerkers op een virtuele manier aan boord te krijgen. Voor elke nieuwe medewerker is de eerste werkdag enigszins altijd spannend. Ze moeten de workflow en de kantoorcultuur begrijpen, dus het wordt belangrijk voor hen om een goed onboarding- en trainingsproces te hebben. Bij het inhuren op afstand is altijd waargenomen dat nieuw aangeworven werknemers doorgaans productiever zijn als ze de juiste training en comfort krijgen in de eerste maand van hun baan.
  Ook een goede en formele kennismaking met het team waarmee hij gaat werken speelt een belangrijke rol bij het comfortabel en gelukkig maken van de medewerker in de nieuwe ruimte.
  Oplossing: Het wordt de verantwoordelijkheid van de rekruteringsmanagers om extra moeite te doen om een soepel onboardingproces tot stand te brengen voor een nieuw aangenomen externe medewerker, zodat hij of zij beter kan leren. Hij kan introductiesessies met nieuwe medewerkers plannen en organiseren en hem de workflows en processen uitleggen. Dit helpt bij het opbouwen van een gezonde en transparante bedrijfscultuur.
 4. Niet passende samenwerking van het team
  Een van de meest fundamentele en meest voorkomende uitdagingen op het gebied van werving op afstand is de grote kans op een slecht afgestemde samenwerking en prestaties van het team. Realistisch gezien gebeurt dit zelfs tijdens het werken vanuit kantoor, hoewel het risico in afgelegen omgevingen kan toenemen als er minder interactie is tussen werknemers en managers.
  Het handhaven van het juiste niveau van toezicht en verantwoordelijkheid zonder onnodige druk op het personeel te leggen, vormt echter een serieuzere uitdaging. Het is echter belangrijk om te beseffen dat een buitensporige afhankelijkheid van deze technische hulpmiddelen, als deze niet adequaat wordt gecontroleerd, snel kan ontaarden in chaos en kan leiden tot niet-overeenkomende prestaties.
  Oplossing: De organisaties kunnen cloudgebaseerde platforms gebruiken waarmee de teams kunnen communiceren en samenwerken. Deze platforms zijn zeer goed in staat om de samenwerkingsproblemen tussen de teamleden op te lossen, wat een soepel functioneren en een betere deelname van elk teamlid kan garanderen.
 5. Lagere tarieven voor werknemersretentie
  Ook al lijkt thuiswerken werknemers voldoende vrijheid en flexibiliteit te bieden om ze aan boord te houden, toch kan het voor veel mensen lastig zijn. Wervingsmanagers zullen waarschijnlijk te maken krijgen met een lager personeelsbehoud als een van de grootste uitdagingen op het gebied van werving op afstand. Externe werknemers voelen zich vaak eenzaam. Dat resulteert soms in een gebrek aan verbinding met hun collega's. Sommige mensen die telewerken, kunnen zich onder extra druk voelen. Sommige werknemers kunnen de drang voelen om uw bedrijf te verlaten ten gunste van een bedrijf dat hen gelukkiger zal maken als het hen te veel wordt.

Oplossingen: Neem stappen om ervoor te zorgen dat uw team een gezond evenwicht tussen werk en privéleven kan behouden en zo een hoog personeelsverloop kan voorkomen. Zorg ervoor dat u contact houdt met het team via onder meer virtuele conferenties, virtuele waterkoelers, prijzen, lof en felicitaties. Elke externe medewerker zal eerder willen blijven als de organisatie ervoor kan zorgen dat hij of zij zich gewaardeerd, gerespecteerd en uiteindelijk betrokken voelt.

Conclusie:

Dit zijn slechts enkele uitdagingen op het gebied van werving op afstand waarmee thuiswerkende werknemers en wervingsmanagers doorgaans worden geconfronteerd. Als er echter niet de juiste aandacht aan wordt besteed, kunnen ze zowel de teams als het succes van de organisatie beïnvloeden. Het wordt echter de verantwoordelijkheid van beide partijen om ervoor te zorgen dat er aan beide kanten geen werkefficiëntie verloren gaat, om welke reden dan ook. Zowel de werknemers als de werkgevers moeten ervoor zorgen dat ze over voldoende manieren beschikken om dergelijke uitdagingen te overwinnen, zodat dit hun respectieve prioriteiten niet beïnvloedt.

Veel Gestelde Vragen

 1. Wat is werken op afstand?
  Er is sprake van werken op afstand wanneer een werknemer zijn taak uitvoert buiten de traditionele kantoorruimte, of dit nu zijn huis of een andere plaats is. Verwijzen naar https://bridgentech.com/the-concept-of-remote-work-explained/ voor gedetailleerde kennis over werken op afstand.
 2. Wie zijn externe werknemers?
  Externe werknemers zijn degenen die hun officiële taken uitvoeren buiten de traditionele kantoorruimtes. Ze pendelen niet dagelijks naar hun werk en werken over het algemeen vanuit huis.
 3. Wat zijn veelgemaakte fouten die bedrijven moeten vermijden als ze geen uitdagingen op het gebied van werving op afstand willen aangaan?
  De bedrijven zouden rekening kunnen houden met verschillende fouten bij het aannemen van personeel op afstand, waardoor ze bepaalde uitdagingen bij het aannemen van personeel op afstand kunnen vermijden, zoals het vermijden van overbelasting van de werknemers, het zorgen voor goede communicatie tussen de teams, het investeren in goede technologieën, enz.
 4. Hoe kan ik externe medewerkers inhuren?
  Meerdere personeel op afstand bureaus kunnen u helpen gemakkelijk externe medewerkers in dienst te nemen. Eén daarvan is Bridgentech. Neem contact op met Bridgentch via info@bridgentech.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang actuele informatie en inzicht over de technologie

Laatste artikel

nl_NL_formalDutch
Scroll naar boven